Integritetspolicy

Total Password bakgrundsbild

Uttalande om dataskydd

Vi är Total Security Limited med firma Total Password (”Total Security Limited”). Våra företagsuppgifter finns i slutet av detta dokument.

Vårt användande av dina personuppgifter regleras av:

 • EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) (Förordning (EU) 2016/679) så länge som Storbritannien är en medlem i Europeiska unionen eller lyder under övergångsbestämmelser efter att ha lämnat Europeiska unionen;
 • Data Protection Act 2018; och
 • alla andra lagar eller regleringar relaterade till integritet som Storbritannien kan införa till följd av att man lämnar Europeiska unionen.

Vad gäller dessa lagar är vi ansvariga som ”Controller”.

Vi, som företag, har åtagit oss att skydda och respektera integriteten för dina personuppgifter. Vi vill att du ska lita på att din information är skyddad så länge den finns i vår ägo.

Vår Integritetspolicy nedan förklarar hur vi, och de omsorgsfullt utvalda tredje parter vi samarbetar med, kommer att samla in och använda personuppgifter från våra kunder, leverantörer och användare av våra webbplatser. Om detta gäller dig ska du läsa igenom vår Integritetspolicy noga och säkerställa att du godkänner innehållet.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag. I de flesta fall kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • När vi behöver utföra det avtal vi är på väg att ingå eller har ingått med dig.
 • När vi (eller en tredje part) har legitima affärsintressen och dina intressen och grundläggande rättigheter inte överskrider dessa intressen.
 • När vi behöver uppfylla ett lag- eller regelkrav.

Generellt sett litar vi inte på godkännande som en juridisk grund för att behandla dina personuppgifter förutom när det gäller att skicka direktmarknadsföring från tredje part till dig via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att återkalla ditt godkännande av dessa aktiviteter när som helst genom att kontakta oss på dataprotection@totalpassword.com

Om du har några frågor angående vår användning av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av de rättigheter du har enligt GDPR ber vi dig kontakta oss på dataprotection@totalpassword.com

Vägledande principer för Total Password

Lösenorden du lagrar i ditt Total Password-konto krypteras på din enhet med hjälp av ett huvudlösenord som endast du känner till. Dina lösenord krypteras på din enhet och skickas till Total Password i krypterad form via en säker förbindelse för att där lagras och kunna synkroniseras med dina övriga enheter. Total Password lagrar aldrig ditt huvudlösenord på någon server, så dina lösenord kan inte hämtas av någon annan än dig. När du behöver nå dina lösenord görs dekrypteringen av dina lösenord på din enhet med hjälp av ditt huvudlösenord. Dina lösenord kan endast nås av dig med ditt huvudlösenord, om du inte bestämmer dig för att dela eller testamentera lösenord till en annan användare av Total Password. Ingen anställd på Total Password kan någonsin komma åt dina lösenord. Observera att det inte finns något sätt att återställa ditt konto om du förlorar ditt huvudlösenord.

Integritetspolicy

Personuppgifter. Denna Integritetspolicy gäller de personliga uppgifter som samlas in eller används av Total Security Limited som närmre beskrivs nedan (”Personuppgifter”). Du bör även läsa våra Användarvillkor Faktureringsvillkor och vår DMCA Policy vilka införlivas i detta avtal genom hänvisning. När du använder våra Tjänster godkänner du våra regler och policyer gällande dina uppgifter och du intygar att du har läst och förstått denna Integritetspolicy.

Ändringar i denna Integritetspolicy. Vi kan från tid till annan ändra denna Integritetspolicy för att återspegla ändringar i lagkrav eller ändringar eller uppdateringar av Tjänsterna i enlighet med våra Användarvillkor. Vi informerar dig om sådana ändringar avsevärt påverkar dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy. Ändringar kommer inte att göras retrospektivt och, såvida inte ändringen krävs omedelbart av lagkrav, kommer information om de förändrade villkoren att ges med rimlig framförhållning innan ändringen äger rum. Om du inte godkänner och accepterar denna Integritetspolicy får du inte komma åt eller använda Tjänsten.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Information du ger oss. När du registrerar dig för ett konto på Total Security Limited så sparar vi den grundläggande information du ger oss, som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, lösenord och betalningsuppgifter.

Information vi samlar in. Vi samlar och sparar även dina Personuppgifter när du använder Tjänsterna och varje gång du kontaktar Total Security Limited, exempelvis när du:

 • uppdaterar information i din kontrollpanel,
 • kommunicerar med oss via telefon eller e-post,
 • beställer eller laddar ner nya Tjänster,
 • registrerar en licens eller byter ut din enhet, och när du
 • fyller i formulär på vår webbplats.

Vi lagrar även information om de Tjänster du köper, som aktiveringskod, inköpsdatum och information gällande supportfrågor.

Automatisk information. Vi kan samla in information om den enhet med vilken du använder Tjänsterna, som IP-adress eller annan unika information om enheten. Om du kommer åt ditt konto från en mobil enhet kan den enheten även ge oss information om din fysiska plats. De flesta mobila enheter ger dig möjlighet att avaktivera denna funktionalitet.

Cookies. Total Security Limited använder ”cookies” och andra tekniker för att samla in data som ger oss möjlighet att bättre förstå och förbättra användbarheten, prestandan och effektiviteten hos vår webbplats. Cookies är filer som skickas till din webbläsare och lagras på din dator. Vi använder cookies för att samla in allmän information om dina besök på vår webbplats, de filer du har bestämt ska säkerhetskopieras, konfigurationen av din dator och din dators interaktion med Tjänsterna. Vi lagrar informationen i loggfiler. Vi använder denna information för att förstå trafiken till och nerladdningarna från vår webbplats, vilket gör att vi kan förbättra webbplatsen, ge bästa möjliga onlineupplevelsen och förbättra vår kundtjänst.

Nödvändiga cookies – Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna flytta runt på webbplatsen och använda dess funktioner, som att få tillgång till säkra områden av webbplatsen och ange vilka filer du väljer att säkerhetskopiera. Utan dessa cookies kommer de Tjänster du har begärt, som säkerhet eller e-betalningar, inte att kunna levereras.

Prestandacookies – Dessa cookies samlar in information om hur du använder webbplatsen. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar dig, utan används endast för att förbättra hur webbplatsen fungerar.

Funktionella cookies – Dessa cookies gör att webbplatsen kommer ihåg val som du gör, exempelvis konfigurationen av din dator, för att ge förbättrade och mer personliga funktioner.

Annonscookies – Dessa cookies används för att presentera annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används även för att begränsa antalet gånger du ser en annons, liksom för att hjälpa till att mäta hur effektiv en annonskampanj är. De placeras efter vår tillåtelse på webbplatsen av annonsörer och annonsnätverk. De kommer ihåg att du har besökt webbplatsen och informationen delas med andra organisationer, såsom annonsörer. Vi använder analysdata och cookies från DoubleClick i annonseringssyfte. Du kan välja bort DoubleClick-cookien genom att besöka Googles sida för annonsinställningar, alternativt kan du välja bort Google Analytics genom att besöka sidan för Google Analytics Opt-out. Google webbplats har mer information om deras policy för anpassade annonser baserade på intressen och plats.

Andra tekniker – Vi kan även använda andra internettekniker, som beacons eller pixeltaggar och andra liknande tekniker för att leverera eller kommunicera med cookies och analysera din användning av Tjänsterna. Vi kan även inkludera pixeltaggar i e-postmeddelanden så vi vet när du har öppnat ett e-postmeddelande du fått från Total Security Limited.

Du kan avaktivera cookies genom att ändra inställningarna för din webbläsare. Se hjälpmenyn i din webbläsare för mer information. Kom ihåg att om du avaktiverar cookies kommer det förmodligen att påverka hur vår webbplats fungerar och du kommer kanske inte att kunna nå eller använda vissa delar av eller funktioner i vår webbplats. Om du inte har ställt in din webbläsare på att avvisa cookies kommer vårt system att placera cookies när du loggar in på vår webbplats.

Vi använder följande cookies på vår webbplats:

Namn och typ av cookie Syfte Hur länge varar cookien? Rättslig grund för cookie
FRT:DCR (Funktionella cookies) Fortifi-cookie för att identifiera enheten 1 år legitimt affärsintresse
FRT:FPID (Funktionella cookies) Fortifi-cookie för att spara enhetens unika fingeravtrycks-id 1 år legitimt affärsintresse
FRT:FPRINT (Funktionella cookies) Fortifi-cookie för att lagra enhetens fingeravtryck krypterat 1 år legitimt affärsintresse
FRT:VIS (Funktionella cookies) Fortifi-cookie för att lagra besökarens id som används av fortifi 1 månad legitimt affärsintresse
FRT:ADVTD (Funktionella cookies) Spara partnerinformation 1 år legitimt affärsintresse
skip-onboarding (Funktionella cookies) Används om kunden vill hoppa över onboarding-steget Session legitimt affärsintresse
PHPSESSID (Nödvändiga cookies) Information om användarens session 1 år legitimt affärsintresse
LC (Nödvändiga cookies) Identifierar en inloggad användare 1 år legitimt affärsintresse

Personlig information om barn. Tjänsterna är inte avsedda att användas av individer som inte har rätt att ingå ett bindande avtal. Således samlar inte Total Security Limited avsiktligt in några personuppgifter om individer som är under arton (18) år. Använd inte våra tjänster om du är under arton (18) år eller på annat sätt saknar möjlighet att ingå ett bindande avtal. Om Total Security Limited får vetskap om att vi har samlat in personuppgifter från någon omyndig person kommer sådan information omedelbart att raderas.

Hur vi använder din personliga information

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla Tjänsterna,

 • administrera ditt konto,
 • skicka dig information om Tjänsterna (inklusive uppdateringar och ändringar),
 • behandla betalningar,
 • skapa och granska rapporter och data om vår användarbas och användarmönster för våra Tjänster,
 • analysera noggrannheten, effektiviteten, användbarheten eller populariteten hos Tjänsterna,
 • förbättra innehåll och funktioner i Tjänsterna samt
 • ge oss möjlighet att individuellt anpassa innehåll och annonser som du ser på Tjänsterna.

För att kunna göra det kan vi komma att använda din personliga information för att kontakta dig via notiser och livechatt, e-post och (om du har godkänt det) sms/textmeddelanden.

När du har prenumererat och givit ditt uttryckliga medgivande så godkänner du att Total Password från tid till annan kommer att kommunicera med dig via sms. Syftet med dessa meddelanden är för information om antingen fakturering eller kontoinformation. Vi gör det möjligt att avsluta all sms-kommunikation genom en process för att välja bort det. Svara STOP för att avsluta all kommande sms-kommunikation.

Om du vill ändra det sätt som vi använder din information finns alternativ nedan. Observera att om du väljer att inte tillhandahålla oss viss personlig information kanske vi inte kommer att kunna göra Tjänsterna tillgängliga för dig.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande äger rum när ett elektroniskt system använder personlig information för att fatta ett beslut utan mänsklig inblandning. Vi har tillåtelse att använda automatiserat beslutsfattande under följande omständigheter:

 1. när vi har informerat dig om beslutet och gett dig 21 dagar på dig att begära att vi omprövar beslutet;
 2. för att fullgöra vårt avtal med dig och lämpliga åtgärder är vidtagna för att skydda dina rättigheter;
 3. i begränsade omständigheter, med ditt uttalade skriftliga medgivande och då lämpliga åtgärder är vidtagna för att skydda dina rättigheter.

Du kommer inte att utsättas för beslut som har en avsevärd påverkan på dig endast baserat på automatiserat beslutsfattande, om vi inte har en laglig grund för att göra det och vi har informerat dig.

Vi ser inte framför oss att några beslut om dig kommer att tas via automatiserat beslutsfattande, men vi kommer att informera dig skriftligen om vår position ändras.

Din personliga information

Vi kommer inte att dela din personliga information till någon tredje part i marknadsföringssyfte. Men för att kunna uppfylla dina behov som kund kan vi behöva dela dina data enligt nedan:

 • Våra leverantörer för kundtjänst och teknisk support, såsom: behandling av vår e-post, kommunikation med kunder och potentiella kunder för vår räkning (inklusive via sociala medier), genomförande av kampanjer, tillhandahålla IT-system och administrativa tjänster samt utveckling och förbättring av interna system och processer.
 • Behöriga myndigheter (lagstadgade enheter, reglerande myndigheter, auktoriserade enheter som kan ha en roll enligt lagen).
 • Andra organisationer till vilka vi enligt lag är skyldiga att uppge din personliga information (såsom förfrågningar gjorda för att förhindra och utreda brott) eller då uppgivandet är nödvändigt för att skydda egendom, rättigheter eller säkerhet för oss och våra medarbetare, eller för att uppfylla lagar, regler, beslut, stämningar eller krav från myndighet eller domstol.
 • Om vi väljer att sälja, överföra eller sammanslå delar av vårt företag eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka köpa andra företag eller gå samman med dem. Om en förändring inträffar för vårt företag så kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna Integritetspolicy;

Om du har givit ditt medgivande till detta kan du återkalla det när som helst. Använd länken för att avsluta prenumerationen i något av de e-postmeddelande du får, eller besök vårt GDPR-formulär.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten hos dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi godkänner inte att våra tredjepartsleverantörer använder dina personuppgifter för sina egna syften och ger dem endast behörighet att behandla dina personuppgifter för angivna syften och i enlighet med våra instruktioner.

Hur vi kommunicerar med dig

Vi kan, från tid till annan, skicka dig e-postmeddelanden, sms, skrivbordsnotiser eller annan kommunikation, däribland: (1) aviseringar om upptäckta problem med vår Tjänst; (2) aviseringar relaterade till ditt kontos upphörande; (3) statusrapporter på aktiviteter; (4) aviseringar om uppgradering av tjänst och programvara; (5) aviseringar gällande nya eller relaterade Tjänster från Total Security Limited (eller andra tjänsteleverantörer enligt vad som redogjorts för i denna Integritetspolicy); (6) aviseringar angående förbättringar på Tjänsterna; (7) aviseringar om prisändringar för Tjänsterna; (8) aviseringar om misstänkt olaglig eller olämplig användning; och (9) begäran om återkoppling på Tjänsterna.

Om du vill ändra vilka typer av kommunikation du får från oss eller avanmäla dig från att få någon framtida kommunikation kan du göra det. Se Dina alternativ nedan.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Allmänt. Total Security Limited har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och ändring av dina uppgifter. Personlig information som uppgetts för oss sparas i säkra anläggningar dit endast auktoriserad personal har tillträde. Även om vi i god tro försöker säkerställa att vi lagrar den personliga information vi samlar in i en säker verksamhetsmiljö som inte är åtkomlig för obehöriga användare, kan vi inte garantera total säkerhet.

Säkra betalningar. För att tillhandahålla säkra kortbetalningar när du handlar från oss behandlas de beställningar som görs på vår webbplats av en betaltjänstleverantör (www.fortifi.io) som verkar under sin egen integritetspolicy. Om du väljer att köpa eller licensiera Tjänsterna online genom att använda ett betalkort kommer betalkortsinformationen att skickas till oss med hjälp av SSL-kryptering (Secure Socket Layer-kryptering), en metod som är branschstandard för att skydda information som skickas över internet, eller en liknande krypteringsteknik som kan bli accepterad som branschstandard, eller en bättre krypteringsmetod, i framtiden. Mer information om våra tjänsteleverantörer för kortbetalningar och deras respektive integritetspolicyer och andra policyer som gäller när du genomför en betalning via deras tjänster finns i deras respektive integritetspolicyer.

Dina alternativ

E-postkommunikation. Om du vill ändra vilken typ av kommunikation du får från oss, eller avanmäla dig från all framtida kommunikation, kan du göra det genom att ändra din profil på din kontrollpanel, genom att besöka vårt GDPR-formulär eller genom att klicka på rätt länk i någon av den Total Password e-postkommunikation du tar emot.

Sms-kommunikation. Om du vill välja bort att ta emot framtida sms-kommunikation kan du göra det genom att besöka vårt GDPR-formulär eller genom att följa instruktionerna som finns i all sms-kommunikation från Total Password som du får.

Rätta din personliga information. Du har åtkomst till den personliga information vi samlar in via din kontrollpanel. Du kan rätta felaktigheter i din personliga information på din kontrollpanel eller genom att besöka vårt GDPR-formulär. Se till att ge tillräckligt med information om felet. För att skydda din integritet och säkerhet tar vi affärsmässigt rimliga steg för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst till eller utför några ändringar i din personliga information.

Dina dataskyddsrättigheter

Plats för personlig information och överföringar.

Många av våra externa tredje parter är baserade utanför den Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES och Storbritannien.

Närhelst vi överför dina personuppgifter utanför EES (om det är relevant) eller Storbritannien ser vi till att de skyddas med en motsvarande skyddsnivå genom att säkerställa att minst en av följande säkerhetsåtgärder är implementerad:

 • Vi överför endast dina personuppgifter till länder som har bedömts ha en ”tillräckligt god” nivå på skydd för personuppgifter enligt relevant myndighet eller institution.
 • I de fall vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda vissa avtal som är godkända av relevant myndighet eller institutioner (modellavtal)
 • I de fall vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra information till dem om de är en del av Privacy Shield (eller en liknande överenskommelse) som kräver att de ger liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Storbritannien och USA; eller
 • Någon annan skyddsmekanism som är godkänd av UK Government eller Information Commissioner’s Office.

Kontakta oss genom att gå till vårt hjälpcenter om du vill ha mer information om de specifika mekanismer vi använder oss av när vi överför dina personuppgifter till något land utanför Storbritannien.

Rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

Dina rättigheter för din personliga information. Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:

 • Begära tillgång till din personliga information (även kallat ”den registrerades rätt till tillgång”). Det ger dig möjlighet att få en kopia på den personliga information vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar den i enlighet med lagen.
 • Begära rättelse av den personliga information vi har om dig. Det ger dig möjlighet att få ofullständig eller felaktig information vi har om dig rättad.
 • Begära radering av din personliga information. Det ger dig möjlighet att be dig radera eller ta bort personlig information i de fall det inte finns några bra anledningar för att vi ska fortsätta behandla den. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort din personliga information där du har använt din rätt att göra invändningar mot behandlingen (se nedan).
 • Invända mot behandling av din personliga information där vi (eller en tredje part) har berättigade skäl och det finns något i din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling med denna grund. Du har även rätt att invända i de fall vi behandlar din personliga information i direktmarknadsföringssyfte.
 • Begära begränsning av behandling av din personliga information. Det ger dig möjlighet att be oss upphöra med behandlingen av personlig information om dig, exempelvis om du vill att vi kontrollerar korrektheten eller anger anledningen till att vi behandlar den.
 • Begära överföring av din personliga information till en annan part.

Om du vill granska, verifiera, rätta eller begära radering av din personliga information, invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av din personliga information till en annan part ber vi dig kontakta oss genom att gå till vår GDPR-hubb

Ingen avgift i normala fall

Du kommer inte att behöva betala någon avgift för att få åtkomst till din personliga information (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Däremot kan vi debitera en rimlig avgift om din begäran om åtkomst är uppenbarligen ogrundad eller överdriven. Alternativt så kan vi vägra att uppfylla begäran under sådana omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva kräva in specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt till åtkomst av informationen (eller utöva någon annan av dina rättigheter). Detta är ytterligare en lämplig säkerhetsåtgärd vi vidtar för att säkerställa att personlig information inte lämnas till en person som inte har rätt att ta emot den.

Tidsgräns för svar

Vi försöker besvara alla legitima förfrågningar inom en månad. I vissa fall kan det ta oss längre tid än en månad, om din förfrågan är synnerligen komplex eller om du har gjort flera förfrågningar. I dessa fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Länkar till och tjänster från tredje part

Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser från tredje part som en bekvämlighet till dig (dessa betecknas ”Tredjepartswebbplatser”). Var försiktig när du besöker en Tredjepartswebbplats. Tredjepartswebbplatserna har separata och oberoende integritetspolicyer, meddelanden och användarvillkor som styr din användning av sådan webbplatser och deras användning av information de samlar in. Vi rekommendera att du läser dessa policyer noga. Total Security Limited friskriver sig uttryckligen allt ansvar för hanteringen av personlig information som du lämnar till Tredjepartswebbplatser.

Tvistelösning

Alla frågor eller funderingar angående användningen eller delning av personlig information ska riktas direkt till oss på nedanstående adress. Vi kommer att undersöka och försöka lösa klagomål och dispyter angående användning och delning av personlig information i enlighet med de principer som anges i denna integritetspolicy.

Om vi inte har möjlighet att lösa ditt klagomål an du överklaga ärendet i enlighet med den procedur för lösning av dispyter som anges i Användarvillkoren.

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Storbritanniens övervakningsmyndighet för dataskyddsärenden Information Commissioner’s Office, eller – om du är bosatt inom Europeiska unionen – din nationella övervakningsmyndighet.

Total Security Limited kontaktinformation

Om du har några frågor eller kommentarer, kontakta oss genom att besöka vårt hjälpcenter eller på nedanstående adress:

Total Security Limited med firma Total Password,
16-18 Barnes Wallis Road,
Segensworth,
Fareham,
PO15 5TT,
Storbritannien